Alvast Community

Leefbaarheidsinitiatieven

Alvast ondersteund leefbaarheidsinitiatieven op beperkte schaal die door en voor tijdelijke bewoners en omwonenden worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven die bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving, bijvoorbeeld:
  • Inrichten van een gezamenlijke ruimte
  • Creëren van sociale ontmoetingsplaatsen (zoals tuintafels)
  • Buurtmarkt met tweedehands spullen
  • Opknappen van het groen in de omgeving
  • Containeracties
  • Gezamenlijk eten of voor elkaar koken.
Voor deze initiatieven kunnen Alvast-bewoners een aanvraag indienen. Draagvlak onder tijdelijke bewoners voor de realisatie van ideeën en activiteiten is essentieel en is een eis voor de besluitvorming over de ondersteuning van het initiatief. Alvast heeft specifieke richtlijnen opgesteld waaraan een verzoek voor leefbaarheidsinitiatieven aan moet voldoen. Download de richtlijnen hier. Wanneer het verzoek aan de voorwaarden voldoet kun jij deze rechtstreeks per mail indienen via mc@alvast.nl.