Magic Mix

Binnen het sociale (woon)concept Magic-Mix leven diverse doelgroepen samen in een complex. Hierbij is bewust gekozen voor een mix van studenten, jongeren onder begeleiding van een hulpverlenende instantie, en spoedzoekers. Magic-Mix is geen doorsnee tijdelijk beheerconcept; de uiteenlopende doelgroepen, het gemengde gebruik, de variatie in gebouwtypen, en de samenwerking met meerdere partijen vereisen extra aandacht.

Het Concept

Een voorbeeld is de samenwerking met TBV Wonen, waarbij de Hotspot (Traverse, Sterk Huis, R-Newt) de jongeren begeleidt en de gemeente Tilburg zorgt voor de tijdige betaling van de maandhuur van de jongeren. Alvast biedt deze jongeren de kans om te re-integreren in de maatschappij door hen een tijdelijke woonruimte te bieden, wat een positief effect heeft op hun re-integratie. Een Alvast-medewerker is wekelijks op locatie om het beheerproces en de sociale cohesie te leiden.

Dankzij dit concept heb ik mijn rust gevonden en kan ik nu weer mijn leven opbouwen”

– tijdelijke bewoner

Dienstverlening

Front-office.jpg

Selectieprocedure

Voor het Magic Mix concept wordt er een strenge selectieprocedure gehanteerd. In samenwerking met maatschappelijke instanties selecteert Alvast hen bewoners. De jongeren die in aanmerking komen moeten over de juiste motivatie beschikken, en echt klaar zijn voor de volgende stap. 

Afbeelding av magic mix

Sociaal beheer

Alvast plaatst niet alleen de bewoners maar houdt daarna ook een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat de sociale werkzaamheden en activiteiten worden uitgevoerd. Dit doen zij door regelmatig te spreken met de bewoners en controle rondes te lopen door het gebouw.

Vliegtuigconcept

Het Magic Mix concept is opgezet in samenwerking met diverse sociale maatschappelijke partijen. De bewoners met een rugzakje zijn klaar om ergens zelfstandig te landen, dan ontwikkelen zij zichzelf in een veilige omgeving totdat zij weer klaar zijn om uit te vliegen.

Dit concept ook toepassen?

Bent u bezig met een ontwikkeling en wilt u graag weten of het mogelijk is om dit concept ook toe te passen?