Sfeermakers

Jongeren met een sociale/maatschappelijke achtergrond, dat zijn de Sfeermakers. De jongeren wonen en komen samen met ouderen die een zorgbehoefte hebben. Naast de tijdelijke huurovereenkomst tekenen de Sfeermakers ook een vrijwilligersovereenkomst voor een bepaald aantal uur per maand. Samen met de vrijwilligerscoördinator organiseren zij welzijnsactiviteiten op locatie zoals samen koffiedrinken, wandelen, het terrein schoonhouden, koken, een hond uitlaten of samen gezellig een spelletje spelen.

Het Concept

Een van de projecten die Alvast tijdelijk beheert, betreft het zorgcomplex Torentjeshoef in Berkel-Enschot. Leven in de brouwerij scheppen en elkaar kunnen helpen waar nodig, staat hierbij centraal. Dit betekent vaak heel veel voor de ouderen in het complex. Niet alle vrijkomende woningen worden ingevuld met jongeren; een aanzienlijk deel is natuurlijk nog steeds bestemd voor het huisvesten van ouderen.

Totdat de nieuwe plannen voor Torentjeshoef volledig duidelijk zijn en de bouw van de nieuwe appartementen gestart zal worden, gaan wij door met het beheer van dit project. Diverse senioren hebben al gevraagd of het Sfeermakers-concept ook toegepast kan worden bij de nieuwbouw. Dit zegt genoeg over het succes van dit mooie project!

Dankzij dit concept heb ik mijn rust gevonden en kan ik nu weer mijn leven opbouwen”

– tijdelijke bewoner

Dienstverlening

Selectieprocedure

Voor het Sfeermakers concept wordt er een strenge selectieprocedure gehanteerd. De jongeren die in aanmerking komen voor dit concept moeten over de juiste motivatie beschikken, sociaal en behulpzaam zijn. Het is belangrijk dat zij zich maatschappelijk inzetten. Ervaring in de zorg of vrijwilligerswerk is een pré.

Sociaal beheer

Er wordt een tijdelijke invulling gegeven aan de leegstand binnen een wooncomplex. De leefbaarheid blijft op peil, de eigenaar wordt ontzorgd, ontvangt een huursom en de Sfeermakers hebben een woning waarbij zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van de ouderen.

Een succes

In een wooncomplex waar dit concept al een tijdje toegepast wordt, vragen bewoners of dit concept niet mee genomen kan worden naar de nieuwbouw van het zorgcomplex. Dit zegt genoeg over de bevindingen!

Dit concept ook toepassen?

Bent u bezig met een ontwikkeling en wilt u graag weten of het mogelijk is om dit concept ook toe te passen?