Antikraak & tijdelijke verhuur

Voor bewoners

Wonen op basis van antikraak of tijdelijke verhuur wordt toegepast om de nadelige gevolgen van leegstand, zoals kraak, vandalisme, inbraak, diefstal van materialen, en schade door onopgemerkte lekkages, doeltreffend te voorkomen.

Wat is het verschil tussen anti-kraak en tijdelijke verhuur?

Anti-kraak:

  • Er wordt een bruikleenovereenkomst toegepast voor onbepaalde tijd 
  • De maandelijkse bruikleenvergoeding bedraagt nooit meer dan €185,- exclusief GWL/€250,- inclusief GWL
  • Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 28 dagen
  • Voor ieder project selecteren wij de meest geschikte kandidaten
  • Er is nadrukkelijk geen sprake van huurbescherming; de overeenkomst kan op ieder moment opgezegd worden
  • De woning wordt periodiek gecontroleerd door onze buitendienst om te waarborgen dat alle gemaakte afspraken nageleefd worden

Tijdelijk Verhuur:

  • De tijdelijke huurovereenkomst heeft een minimale, gegarandeerde duur van 6 maanden en loopt daarna stilzwijgend door 
  • Er is een gereduceerd tarief van toepassing; dit verschilt per project 
  • De opzegtermijn bedraagt 3 maanden voor de eigenaar en 1 maand voor de huurder
  • Er geldt een maximale inkomensgrens van €40.765 voor alleenwonenden en €45.014 bij twee personen. 

Wij zijn continu op zoek naar flexibel ingestelde, verantwoordelijke bewoners. Bekijk ons aanbod hier. 

FAQ bewoners

Het aanbod van vastgoed verloopt zeer onregelmatig, nieuwe panden worden vaak op korte termijn bij ons aangeboden. Zodra het pand gereed is voor bewoning, zetten wij het direct online. Het actuele aanbod vind je hier terug. 

Let op: wij nemen uitsluitend contact op met kandidaten, die wij willen benaderen voort de betreffende woonruimte. 

Voor iedere woonruimte selecteren wij de juiste bewoner op maat, voor wie een korte opzegtermijn nooit een probleem mag zijn. Bij de selectieprocedure maken wij een eerste keuze uit de actuele inschrijvingen m.b.t. het beschikbare pand. Hierbij wordt rekening gehouden met: 
– Moment van inschrijving
– Selectiecriteria van Alvast 
– Aantal inschrijvingen 
– Specifieke kandidatenprofiel per project/woonruimte
– Jouw flexibiliteit / beschikbaarheid 

Bij de selectie van kandidaten letten wij scherp op onderstaande eisen: 
– Minimale leeftijd 18 jaar
– In het bezit van een geldige legitimatie
– Reguliere dagbesteding (werk en/of studie) 
– Voldoende regelmatige inkomsten via werk en/of studiefinanciering
– Geen personen met minderjarige kinderen (ook niet woonachtig op een ander adres)
– Nette personen met een verantwoordelijke instelling
– Flexibele instelling m.b.t. de opzegtermijn van 28 dagen
– Huisdieren zijn niet toegestaan 

Dagelijks schrijven zich meerdere kandidaten in voor beschikbare woonruimte. Na de inschrijving wordt een bevestigingsmail gestuurd. Als je door de eerste selectieronde bent en aan onze criteria voldoet, ontvang je een mail waarin documenten worden opgevraagd. Deze documenten worden beoordeeld en eventueel goedgekeurd, waarna contact opgenomen kan worden voor een kennismakingsgesprek. Als het gesprek van beide kanten goed verloopt, wordt er mogelijk woonruimte aangeboden, afhankelijk van het huidige aanbod. Let op: een kennismakingsgesprek is geen garantie op een woning. 

Je hoort uitsluitend iets van ons wanneer we je woonruimte gaan toewijzen. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail. Bellen na je inschrijving is niet nodig en versnelt het proces niet.  

Als bewoner krijg je een woonruimte toegewezen met eventueel bijbehorende lage maandelijkse vergoeding, op basis van bruikleen of tijdelijke verhuur. Je beheert het pand om de nadelige gevolgen van leegstand doeltreffend te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat het pand netjes en in goede staat blijft en dat er geen overlast veroorzaakt wordt m.b.t. de buurt. Bij opzegging van het pand ben je in staat de door jouw bewoonde ruimte(s) leeg en binnen de opzegtermijn, op te leveren.

Bij antikraak bedraagt de wederzijdse opzegtermijn altijd 28 dagen en kan er op ieder moment opgezegd worden. 

Bij tijdelijk verhuur geldt er een opzegtermijn van 3 maanden vanuit de eigenaar en 1 maand vanuit de bewoner. 

Voor de meeste projecten maken wij geen gebruik van wachtlijsten, maar kijken wij naar de inschrijvingen op dat specifieke moment. 

Kandidaten kunnen zich vrijblijvend inschrijven bij Alvast. €85,- administratiekosten en €25,- inschrijfkosten worden uitsluitend in rekening gebracht op het moment dat een overeenkomst getekend wordt. 

Als je een tijdelijke huurwoning toegewezen wilt krijgen, moet je voldoen aan bepaalde inkomenseisen. Je mag in de meeste gevallen niet meer verdienen dan het maximaal vastgestelde bedrag. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 40.765. Om te checken of jij voor een dergelijke woning in aanmerking komt, lever je een inkomensverklaring aan.

Een IB-60 verklaring kan worden aangevraagd via de Belastingdienst

Helaas plannen wij geen bezichtigingen. Je krijgt foto’s en/of een filmpje van de woning te zien en aan de hand daarvan maak je een keuze.

Alle reparatieverzoeken dienen bij het betreffende Alvast-kantoor gemeld te worden. Alvast bepaalt of de reparatie door de eigenaar, Alvast of de ondernemer zelf, opgepakt dient te worden. De eigenaar zorgt ervoor dat het pand wind-en waterdicht blijft en dat de voorzieningen (GWL) in voldoende mate beschikbaar zijn. Overige reparatieverzoeken worden door Alvast of de ondernemer zelf opgelost. Hierbij is het “besluit van kleine herstellingen” van toepassing. 

Wonen met minderjarige kinderen is niet toegestaan.

Nee huisdieren zijn niet toegestaan.