Antikraak en tijdelijke verhuur

Voor ondernemers

Ondernemen op basis van antikraak of tijdelijke verhuur wordt toegepast om de nadelige gevolgen van leegstand, zoals kraak, vandalisme, inbraak, diefstal van materialen, en schade door onopgemerkte lekkages, doeltreffend te voorkomen.

Wat zijn de voorwaarden bij antikraak?

  • Er wordt een bruikleenovereenkomst toegepast voor onbepaalde tijd
  • Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 28 dagen
  • Er is nadrukkelijk geen sprake van huurbescherming; de overeenkomst kan op ieder moment opgezegd worden 
  • De standaard bruikleenvergoeding bedraagt €215,- excl. GWL/€315,- incl. GWL
  • Voor ieder project/object selecteren wij kandidaten op maat 
  • De bedrijfsruimte wordt periodiek gecontroleerd door onze buitendienst om te waarborgen dat alle gemaakte afspraken nageleefd worden

Hoe werkt tijdelijke verhuur?

Alvast heeft regelmatig bedrijfsruimten beschikbaar o.b.v. tijdelijke verhuur, een goede manier om je bedrijf op te starten zonder direct aan langdurige overeenkomst vast te zitten. Daarbij is in de meeste gevallen sprake van een gereduceerd huurtarief. De duur van de overeenkomst en de bijbehorende opzegtermijn, wordt door Alvast en de eigenaar op maat vastgesteld. Dit biedt ruime mogelijkheden die per project sterk kunnen verschillen.

Wij zijn continu op zoek naar flexibel ingestelde, verantwoordelijke ondernemers. Bekijk snel ons beschikbare aanbod.

FAQ ondernemers

Het aanbod van vastgoed verloopt zeer onregelmatig, nieuwe panden worden vaak op korte termijn bij ons aangeboden door vastgoedeigenaren. Zodra het pand gereed is voor gebruik, zetten wij het direct online. Bekijk hier het actuele aanbod.  

Let op: wij nemen uitsluitend contact op met kandidaten, die wij willen benaderen voor de betreffende bedrijfsruimte. 

Bij de selectieprocedure maken wij een eerste keuze uit de actuele inschrijvingen m.b.t. het beschikbare pand. Hierbij wordt rekening gehouden met: 
– Type bedrijfsactiviteit in relatie tot het pand en omgeving
– Moment van inschrijving
– Aantal medewerkers

Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats met de geselecteerde kandidaat/kandidaten, waarna de benodigde documenten beoordeeld worden. In de meeste gevallen wordt een bedrijfsruimte bezichtigd. Na wederzijds akkoord zal de overeenkomst getekend kunnen gaan worden. 

Als ondernemer krijg je een bedrijfsruimte toegewezen o.b.v. bruikleen of tijdelijke verhuur met bijbehorende lage maandelijkse vergoeding. Je beheert het pand om de nadelige gevolgen van leegstand te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat het pand netjes en in goede staat blijft en dat er geen overlast veroorzaakt wordt m.b.t. de buurt. Bij opzegging van het pand ben je in staat de door jouw gebruikte ruimte, leeg en binnen de opzegtermijn, op te leveren

De wederzijdse opzegtermijn bij antikraak bedraagt altijd 28 dagen en er kan op ieder moment opgezegd worden.

Bij tijdelijke verhuur geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor de eigenaar, 1 maand voor de gebruiker. 

Alle reparatieverzoeken dienen bij het betreffende Alvast-kantoor gemeld te worden. Alvast bepaalt of de reparatie door de eigenaar, Alvast of de ondernemer zelf, opgepakt dient te worden. De eigenaar zorgt ervoor dat het pand wind-en waterdicht blijft en dat de voorzieningen (GWL) in voldoende mate beschikbaar zijn. Overige reparatieverzoeken worden door Alvast of de ondernemer zelf opgelost. Hierbij is het “besluit van kleine herstellingen” van toepassing. 

Kandidaten kunnen zich vrijblijvend inschrijven bij Alvast. €85,- administratiekosten en €25,- inschrijfkosten worden uitsluitend in rekening gebracht op het moment dat een overeenkomst getekend wordt.