De Magic Mix

Geen doorsnee tijdelijk beheerconcept

Binnen dit sociale (woon)concept leven verschillende doelgroepen samen in een complex. Hierbij is bewust gekozen voor een mix van studenten, jongeren onder begeleiding van een hulpverlenende instantie en spoedzoekers. Magic Mix is geen doorsnee tijdelijk beheerconcept. De uiteenlopende doelgroepen, het gemengde gebruik, de rijke variatie in het soort gebouwen en de samenwerking met meerdere partijen vraagt veel extra aandacht. Het concept Magic Mix wordt toegepast in samenwerking met TBV Wonen. De Hotspot (Traverse, Sterk Huis, R-Newt) begeleidt de jongeren. Gemeente Tilburg waarborgt de tijdige betaling van de maandhuur van de jongeren. De jongeren die begeleid worden krijgen bij Alvast de kans om te re-integreren in de maatschappij. Door de tijdelijke woonruimte kunnen zij veilig landen, zich ontwikkelen en uiteindelijk uitvliegen naar een reguliere (huur)woning. Alvast heeft samen met de bewoners van het complex Oud-Koningsvoorde een ontmoetingsruimte gerealiseerd waar de bewonerscommissie activiteiten organiseert waardoor bewoners eenvoudig met elkaar in contact te komen. Dit heeft een zeer positief effect op de re-integratie van de jongeren. Daarnaast is een Alvast-medewerker wekelijks op locatie om het beheerproces maar vooral ook de sociale cohesie in goede banen te leiden.

Algemene gegevens

 


Opdrachtgever:
In beheer sinds:

 

Interesse?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met een van onze regio kantoren.