Nieuws

Alvast Eco & Clean

                                                                                                                                                                                                               𝟐𝟔 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐮𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟐
In de Alvast Eco & Clean bucket zitten duurzame producten en informatie over hoe je bruikbaar meubilair een tweede leven kan geven. Alvast levert zo samen met haar bewoners een bijdrage aan het milieu.

In samenwerking met Wooncorporatie De Goede Woning heeft Alvast het afgelopen jaar een appartementencomplex in Apeldoorn tijdelijk mogen beheren. Het complex werd tijdelijk verhuurd aan Alvast-bewoners om leegstandscalamiteiten te minimaliseren en de leefbaarheid van de wijk op peil te houden tot aan het moment van sloop. Om de bewoners een steuntje in de rug te geven bij de eindopleveringen heeft Alvast de “Alvast Eco & Clean Buckets” ingezet. Iedere bewoner heeft een bucket ontvangen met duurzame schoonmaakproducten en een informatiekaart waarmee zij hun meubilair een tweede leven kunnen geven.

 “Als we de kwaliteit van de omgeving willen verbeteren, is de enige manier om iedereen erbij te betrekken.” – Richard Rogers

De tijdelijke Alvast bewoners zijn inmiddels verhuisd en de woningen zijn in schone en oorspronkelijke staat opgeleverd aan Wooncorporatie De Goede Woning. Wooncorporatie De Goede Woning kan nu starten met de sloop/herontwikkeling van de woningen.

Meer weten over duurzaam leegstandbeheer? Neem dan contact op met de betreffende regio.