Nieuws

NL-Doet dag 2024

Afgelopen woensdag hebben we in het kader van NL-Doet, in samenwerking met TBV Wonen & Traverse, een tuinonderhoudsdag georganiseerd. NL-Doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, waarbij mensen samenkomen om zich in te zetten voor verschillende maatschappelijke projecten. Vanuit Alvast hebben we de bewoners van het complex uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag.

 

De binnenplaats van het complex was volledig begroeid met doornstruiken, oude takken en veel onkruid. Bovendien was er veel groene aanslag te vinden in de gezamenlijk tuin. Samen met de bewoners hebben we de handen ineengeslagen om de leefbaarheid van het complex te verbeteren. Door onze krachten te bundelen, hebben we niet alleen de binnenplaats nieuw leven ingeblazen, maar ook het gevoel van samenhorigheid versterkt onder de bewoners.

 

Trots op het resultaat en dankbaar voor de inzet van iedereen die heeft bijgedragen aan deze inspirerende dag!

#NLDoet #Samensterk #Alvast #Leegstandbeheer