Nieuws

Prinsjesdag 2023: Wat betekent Prinsjesdag voor de vastgoedbranche

Afgelopen dinsdag 19 september was het Prinsjesdag. De dag dat de regering hun toekomstplannen deelt voor aankomend jaar. Wij zetten even op een rijtje wat de belangrijkste veranderingen in de vastgoedbranche zijn, en hoe leegstandbeheer hierin een rol kan spelen. 

Huisvesting van asielzoekers

Het huidige beleid van de regering streeft naar het vaststellen van een specifiek aantal beschikbare opvangplekken voor asielzoekers. Deze capaciteit zal geleidelijk worden uitgebreid naar een totaal van 41.000 plaatsen. Het sluiten en afschakelen van asielzoekerscentra in voorgaande jaren heeft bijgedragen aan de uitdagingen binnen de opvangsector. Door meer permanente opvangplekken te creëren, hoopt de regering de schommelingen in de sector beter te kunnen opvangen. De behoefte aan huisvesting voor asielzoekers en statushouders wordt steeds groter; dit blijft een probleem door het groeiende woningtekort in Nederland. Als onderdeel van de inspanning om de woningnood aan te pakken, heeft de regering 220 miljoen euro toegewezen voor de financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen. 

Het inzetten van een leegstandbeheerder kan hierin zeker van toegevoegde waarde zijn. Een leegstandbeheerder kan snel schakelen en tijdelijk de opvang van statushouders faciliteren tot er een permanente oplossing is gevonden. Zij kunnen de betreffende instellingen en organisaties hierin ondersteunen en hebben meet inzicht in leegstaand vastgoed wat hiervoor gebruikt kan worden. 

Wetsvoorstel betaalbare huur

Het kabinet blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van het wetsvoorstel betaalbare huur. Het is echter belangrijk op te merken dat politieke omstandigheden snel kunnen veranderen, vooral gezien de aanstaande verkiezingen die plaatsvinden op 22 november 2023. Na deze datum zal de samenstelling van de Tweede Kamer en de daarmee samenhangende machtsverhouding naar verwachting ingrijpend veranderen. Het is dus onzeker of wat in september nog steun kreeg van de Tweede Kamer, ook na 22 november zal worden voortgezet. Omdat het wetsvoorstel betaalbare huur niet als controversieel is bestempeld, gaat de voorbereiding voor regulering van de middenhuur door. Dit wetsvoorstel heeft als doel de huurkosten voor meer dan 300.000 middenhuurwoningen in de toekomst met gemiddeld 190 euro per maand te verlagen. 

Tegelijkertijd lijkt het aannemelijk dat de wet vaste huurcontracten zal worden ingevoerd, mogelijk al vanaf 1 januari 2024. Deze wet is reeds goedgekeurd door de Tweede Kamer en wordt op 7 november 2023 besproken in de Eerste Kamer, waarvan de samenstelling na 22 november niet zal veranderen. Deze wet zal tijdelijke huurovereenkomsten voor bepaalde tijd afschaffen. 

Gelukkig zijn er wel alternatieven die hierin kunnen bijdragen, zoals tijdelijke huurcontracten op basis van de leegstandwet. Bij deze tijdelijke huurconstructie heeft een huurder geen recht op een verhuisvergoeding en de garantie op een woning elders. Deze huurovereenkomsten worden vaak goedkoper aangeboden. Door deze aspecten kunnen vastgoedeigenaren toch tijdelijke contracten aanbieden en inspelen op het gewenste resultaat van het wetsvoorstel namelijk; betaalbare huur. 

Stimulering van de woningbouw

Vanwege de groeiende vraag naar woningen, gecombineerd met verwachte dalingen in de bouwproductie, zal het komende jaar voor veel mensen moeilijk blijven om een betaalbare woning te vinden. Minister De Jonge wil de woningbouw blijven stimuleren zodat er ‘door de dip heen wordt gebouwd’. Als onderdeel van deze inspanning zal de regering volgend jaar een extra bedrag van 50 miljoen euro investeren om vastgelopen woningbouwprojecten nieuw leven in te blazen. Deze financiële pot voor de bouw van betaalbare nieuwbouwwoningen bedroeg aanvankelijk 250 miljoen euro, maar is verhoogd naar 300 miljoen euro. Het betreft projecten die bedreigd worden door bijvoorbeeld stijgende bouwkosten en rentetarieven. 

Om de oververhitte markt op huurwoningen af te laten koelen kan er gekozen worden om het voor vastgoedeigenaren makkelijker te maken om leegstaand vastgoed tijdelijk te verhuren. Dit mogelijk in samenwerking met een leegstandbeheerder. Op deze manier kan er ondanks de verwachte daling van de bouwproductie toch meer woningen worden aangeboden. 

Verhoging van de huurtoeslag

Er wordt een aanzienlijk bedrag van 700 miljoen euro vrijgemaakt voor de verhoging van de huurtoeslag. Deze verhoging zal een lastenverlichting betekenen voor vele huishoudens die te maken hebben met de toenemende kosten van levensonderhoud. In het jaar 2024 zal de huurtoeslag gemiddeld met 34 euro per maand stijgen, met een maximale verhoging van 416 euro per jaar. 

Naast het verhogen van de huurtoeslag kan er ook gekeken worden naar het verlagen van de (energie)kosten van de huurder. Steeds meer beheerders en leegstandbeheerders zijn hun dienstverlening en kennis aan het uitbreiden en adviseren hun huurders hoe zij energiezuiniger en dus ook kostenbesparend kunnen wonen. Bij Alvast bieden wij een ExoBox aan, dit is een box gevuld met energiebesparende middelen. Met de EcoBox zorgen wij ervoor dat onze bewoners gemiddeld tot wel € 455,- aan energiekosten besparen.